Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dominik Wojewódka"

Uwzględnianie mostków cieplnych podczas projektowania i oceny energetycznej budynków

Czytaj za darmo! »

Definicja mostków cieplnych, która najlepiej precyzuje charakter tego zjawiska, mówi, że są to miejsca w obudowie zewnętrznej, w których występuje znaczne obniżenie temperatury w stosunku do pozostałej części przegrody. Każdy projektant potrafi w sposób właściwy wskazać miejsca występowania przynajmniej kilkumostków cieplnych w obudowie każdego budynku. Umiejętność prawidłowego zaprojektowania detalu izolacji cieplnej w miejscach mostków sprawia nieco większe trudności, zaś prawidłowe obliczenie wpływu mostka cieplnego na izolacyjność cieplną przegrody budowlanej i związane z tym straty ciepła uważane jest raczej za dziedzinę naukowców niż projektantów. Rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, ja[...]

Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi DOI:10.15199/33.2019.05.07


  W dobie wzrostu cen energii oraz bardzo istotnych problemów społecznych, wynikających z emisji zanieczyszczeń do środowiska, szczególnego znaczenia nabiera ochrona cieplna budynków. Przegrodami, mającymi decydujący wpływ na wielkość strat ciepła przez przenikanie w budynkach, są ściany zewnętrzne. Pomimo dostępnych na rynku budowlanym wielu rozwiązań materiałowych ścian, najczęściej projektuje się ściany dwuwarstwowe ocieplane złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System). Metoda polega na przymocowaniu do powierzchni ściany układu warstwowego składającego się z ciągłej termoizolacji, przytwierdzanej do ściany za pomocą zapraw lub mas klejących oraz łączników mechanicznych, pokrytej warstwą zbrojoną i wyprawą tynkarską. Polistyren spieniony Najczęściej wykorzystywanymmateriałem termoizolacyjnym w systemach ETICS jest polistyren spieniony EPS (styropian ekspandowany), który w 95 ÷ 98% składa się z powietrza. Pozostałą część objętości (przynajmniej 2%) stanowi polistyren. Taki udział powietrza w stosunku do części stałej powoduje, iż materiał ten jest lekki i ma niewielki współczynnik przewodzenia ciepła. Spieniony polistyren używany jest m.in. w postaci płyt do termoizolacji ścian budynków.Aby materiał izolacyjny mógł być dopuszczony do stosowania w budownictwie na terenie Unii Europejskiej, powinien mieć właściwości samogasnące w badaniu wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010 [13]. W tym celu do tworzywa polistyrenowego dodaje się obecnie bromowanego polimeru pełniącego rolę uniepalniacza[...]

 Strona 1