Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Krukowicz"

Sygnalizatory S-2 oraz wyświetlacze czasu w sygnalizacji świetlnej DOI:10.15199/33.2019.05.08


  Projektowanie, budowa i eksploatacja sygnalizacji świetlnej są regulowane przepisami prawa, m.in. [4], a jednocześnie zastosowanie mają nieokreślone w przepisach zasady projektowania. Z jednej strony wskazane jest zapewnienie jednolitości zasad sterowania na terenie całej Polski, a z drugiej pewne rozwiązania są projektowane w sposób odmienny. Do urządzeń sterowania stosowanych w różny sposób należą sygnalizatory S-2 oraz wyświetlacze czasu. Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów mających wpływ na stosowanie w sygnalizacji świetlnej tych rozwiązań, które nie są powszechnie znane wśród inżynierów ruchu drogowego. Sygnał dopuszczający skręcanie w kierunku wskazanym strzałką Przepisy dotyczące funkcjonowania sygnału dopuszczającego skręcanie w kierunku wskazanym strzałką (tzw. zielonej strzałki) były wielokrotnie zmieniane. Do ok. 2000 r. dopuszczalne było stosowanie tabliczek z "zieloną strzałką" pod sygnalizatorami, chociaż takie rozwiązanie funkcjonowało jeszcze do połowy pierwszej dekady XXI w. W 2003 r. wprowadzono przepisy wymagające, aby sygnał ten był wyświetlany wyłącznie jako bezkolizyjny.W2008 r. dokonano dwóch nowelizacji przepisów, m.in. [7], które zlikwidowały wymaganie bezkolizyjności, ale nie wprowadzono zmian w przepisach dotyczących dopuszczalnego konfliktu strumieni (pkt 8.3.2. zał. 3 do [4]), co spowodowało, że organy zarządzające ruchem dopuszczały różne rozwiązania projektowe. Ministerstwo właściwe ds. transportu w korespondencji nie wyjaśniało jednoznacznie tej kwestii, ale pewne wskazówki można znaleźć w uzasadnieniu do projektów rozporządzeń z 2008 r. [9], które wskazują na dopuszczenie wyświetlania "zielonej strzałki" podczas ruchu kolizyjnych strumieni pojazdów z zastrzeżeniem m.in. [...]

 Strona 1