Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DAMIAN KOMAR"

Zapotrzebowanie na energię szpitali i basenów w Polsce DOI:10.15199/9.2019.4.1


  W roku 2018 na europejskich giełdach energii doszło do skokowego wzrostu cen energii elektrycznej, co spowodowało wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, w tym dla szpitali i basenów. W przypadku polskiego miksu energetycznego odbiorcy energii elektrycznej oraz ciepła systemowego szczególnie odczuwają wzrosty cen uprawnień do emisji CO2, które w przeciągu roku 2018 wzrosły z ok. 20 zł/t do ok. 100 zł/t. W przypadku dalszych wzrostów kosztów produkcji w dużych, systemowych elektrowniach i elektrociepłowniach, na które nakładane są z roku na rok coraz większe obciążenia, wynikające głównie z prawodawstwa unijnego, będzie następował dynamiczny przyrost mocy w mniejszych źródłach, zaspokających lokalnie potrzeby energetyczne odbiorców. Wydaje się, że w pierwszej kolejności własne instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła będą instalowane w budynkach o stosunkowo dużym zapotrzebowaniu na energię, do których niewątpliwie należą szpitale oraz baseny. W pierwszej części artykułu dokonano oszacowania zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło basenów, a następnie szpitali. Charakterystycznym punktem wspólnym tych obiektów są stosunkowo duże potrzeby energetyczne, związane z profilem ich działalności. Obecnie w Polsce nie ma bazy danych, która umożliwiałaby określenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło szpitali i basenów. Optymalne byłoby zbudowanie bazy danych na podstawie metody bottom-up (od szczegółu do ogółu), lecz wymagałoby to zebrania odpowiednich danych z tysięcy obiektów w Polsce. W związku z powyższym w artykule dokonano oszacowania zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło wymienionych obiektów na podstawie zbudowanej metodologii, która jest hybrydą metody bottom-up i metody 124 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/4 (2019) obliczeniowej. W szpitalach określono zużycie energii elektrycznej oraz ciepła na potrzeby ogrzewania w przeliczeniu na jedno łóżko, a za[...]

Analiza współpracy systemu ciepłowniczego z wybranymi lokalnymi OZE DOI:10.15199/9.2018.8.3


  1. Wstęp W artykule przedstawiono wyniki analizy techniczno- -ekonomicznej wprowadzenia do nowo budowanych energooszczędnych budynków wielorodzinnych odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, współpracujących z miejskim systemem ciepłowniczym (MSC) o obniżonych parametrach wody w sieci ciepłowniczej zasilającej węzły ciepłownicze budynków energooszczędnych. Poruszana tematyka jest związana z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi redukcji zużycia energii pierwotnej i emisji substancji szkodliwych, a w tym i CO2 zawartych w spalinach. Wymagania te wynikają ze strategii i dyrektyw EU oraz zobowiązań Polski względem EU związanych ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w energetyce krajowej, a szczególnie w ciepłownictwie. Rozwój nowoczesnych technologii ciepłowniczych oraz konieczność ograniczania zużycia ciepła do ogrzewania budynków pozwoliło w krajach Europy Zachodniej na znaczne obniżenie temperatury wody w sieci ciepłowniczej i tym samym na dołączenie do systemu różnych odnawialnych źródeł energii, jak kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne oraz siłownie wiatrowe [3], [7], [8], [13], [14], [17], [20]. W ciepłownictwie duże znaczenie mają również pompy ciepła zarówno powietrzne, jak i gruntowe, gdyż umożliwią one w sposób w miarę efektywny wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł OZE oraz odpadowe ciepło przemysłowe [11], [21]. Powiązanie źródeł OZE z systemami ciepłowniczymi o obniżonych parametrach wody sieciowej może przyczynić się nie tylko do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, ale również obniżenia jednostkowych kosztów ciepła loco odbiorca. Przedmiotem analizy dotyczącej pokrycia zapotrzebowania na ciepło był energooszczędny, 6-kondygnacyjny budynek mieszkalny o powierzchni podstawy 600 m2. Podstawo306 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/8 (2018) we parametry techniczne budynku: powierzchnia użytkowa - 4760 m2 , liczba kondygnacji - 6; grubość warstwy styropianu w izolacji - 20[...]

 Strona 1