Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wrzosek"

Praca z żurawiami bez ryzyka DOI:

Czytaj za darmo! »

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie opracowuje projekt, który ma za zadanie ustalić zasady współpracy dotyczące bezpiecznej pracy żurawi w obrębie budowy. Brak prawidłowej organizacji transportu, czy brak jasno sprecyzowanych obowiązków i zasad współpracymiędzy kierownikiem budowy a eksploatującym dźwigi jest najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem żurawi. Inicjatywa, którą prowadzi Biuro BHP Budimeksu, ma długoterminowo ten stan zmienić.Transport bliski, czyli odbywający się w ograniczonym zasięgu, np. na placach budowy,mimo niewiel[...]

Beton licowy - funkcja wielu zmiennych

Czytaj za darmo! »

Problemy związane z wykonywaniem betonów licowych znane są od lat. Jednak w ostatnim czasie na łamach polskiej prasy fachowej rozgorzała dyskusja na temat prawidłowego podejścia do tematu.Wyłania się z niej obraz daleko idących uproszczeńmających często na celu "usprawiedliwienie" niepowodzeń na budowach. Sprawa jest skomplikowana i złożona, dlatego też na prośbę redakcji prezentujemy szerszą analizę przygotowaną na podstawie wieloletnich własnych i międzynarodowych doświadczeń. Rys. 1. Czynniki wpływające na jakość powierzchni betonu licowego Rys. 2. Zespół projektowo-wykonawczy betonu licowego Projektowanie 75 metrów, jak: rysunek odcisków deskowań; układ; rozmieszczenie i uszczelnienie otworów po ściągach; położenie i sposób wykonania przerw roboczych; sposób wykonania krawę[...]

 Strona 1