Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Pusza"

Badania mobilności metali w zanieczyszczonych glebach DOI:10.15199/62.2019.4.28


  Metale to pierwiastki szeroko rozpowszechnione w skorupie ziemskiej. Spośród ponad 100 pierwiastków ok. 90 można uważać za metale (łącznie z pierwiastkami z siódmego okresu). Metal można zdefiniować jako substancję, która ma duże przewodnictwo elektryczne (malejące wraz ze wzrostem temperatury) i cieplne oraz charakterystyczny połysk, zwany połyskiem metalicznym. Niekiedy trudno jest zdecydować, czy pierwiastki zaliczyć do metali, metaloidów (półmetali), czy do niemetali. Przykładem może być cyna, która występuje w dwóch odmianach alotropowych wykazujących różne właściwości. Cyna biała ma właściwości metalu, a cyna szara właściwości metaloidu, jednak pierwiastek ten uważa się za metal, w przeciwieństwie do antymonu, który uważany jest za metaloid1, 2). Do pierwiastków metalicznych można zaliczyć lit i beryl z pierwszego krótkiego okresu układu okresowego pierwiastków, sód, magnez i glin z drugiego krótkiego okresu, 13 pierwiastków: od potasu do galu, w tym m.in. chrom, nikiel, miedź i cynk, znajdujących się w pierwszym długim okresie, 14 pierwiastków: od rubidu do cyny, w tym m.in. kadm, z drugiego długiego okresu, pierwiastki od cezu do bizmutu (m.in. ołów, łącznie z pierwiastkami ziem rzadkich) z pierwszego bardzo długiego okresu oraz niektóre pierwiastki z drugiego bardzo długiego okresu1, 2). Popularnym terminem, stosowanym na ogół w odniesieniu do pierwiastków używanych w przemyśle i jednocześnie odznaczających się toksycznością dla człowieka lub środowiska, jest nazwa "metale ciężkie"3, 4). Jest to pojęcie nieścisłe, określające różnie definiowany zbiór metali i półmetali charakteryzujących się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi. Gęstość jako graniczny element kryterialny jest różnie przedstawiany przez różnych autorów5). W publikacjach można spotkać znacząco różniące się graniczne wartości gęstości, powyżej których dany pierwiastek jest uznawany za metal ciężki: 3,56), 47, 8), 4,59, 10), 511-13), 63,[...]

 Strona 1