Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Gonciarz"

w zakładzie dużego ryzyka. Trening komunikacji w środowisku zawodowym DOI:10.15199/62.2019.4.1


  Przedstawiono sposób budowania kultury bezpieczeństwa poprzez kształtowanie świadomości pracowników w wyniku poprawy komunikacji. Wskazano praktyczne umiejętności, których wykorzystanie w czasie wykonywania ryzykownych procesów technologicznych znacząco poprawia poziom bezpieczeństwa personelu oraz zakładu przemysłowego. Opisano także wyniki pilotażowego treningu w zakładzie dużego ryzyka. Wykazano, że sposoby kształtowania kultury bezpieczeństwa opracowane dla energetyki jądrowej można w bardzo łatwy sposób adoptować w każdej dziedzinie przemysłu, a w szczególności w przemyśle chemicznym. Statystyki wskazują, że większość wypadków przy pracy spowodowana jest tzw. czynnikiem ludzkim (human performance error prevention tools), będącym wynikiem popełnianych przez pracowników błędów, postępowania sprzecznego z normami bezpieczeństwa oraz świadomie podejmowanego przez nich ryzyka. Błąd ludzki przyczynia się do ok. 80% wypadków w przemyśle jądrowym, z czego 70% spowodowanych jest przez fabryki/firmy/organizacje, a 30% to błędy osób prywatnych/pojedynczych jednostek, pozostałe 20% wypadków można przypisać awariom sprzętu lub instalacji1). Ludzkie zachowania w dużej mierze determinują obecny i przyszły stan bezpieczeństwa. Kluczem do osiągnięcia jego poprawy jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa. Autorzy założyli pozytywny wpływ poprawnej i jednoznacznej komunikacji pomiędzy pracownikami na poziom bezpieczeństwa. Na tej podstawie sformułowano hipotezę, że poprawna metoda szkolenia dotycząca komunikacji w środowisku zawodowym wpływa na poziom kultury bezpieczeństwa. Wzorem do naśladowania w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa dla zakładów przemysłowych, w których wykorzystuje się procesy i operacje związane z dużym ryzykiem wystąpienia poważnych awarii powinna być energetyka jądrowa. W zakładach związanych z energią jądrową zostały wprowadzone zasady pracy, które wyeliminowały lub w znaczący sposób ogra[...]

 Strona 1