Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Woj ciech Górniak"

Przechowywanie i konserwacja ziarna zbóż

Czytaj za darmo! »

Niezależnie od stopnia dojrzałości, wilgotności oraz temperatury, ziarno zbóż przechowywane w masie pozostaje żywym organizmem, w którym przebiegają procesy życiowe związane z przemianą materii. Stan bielma ziarna określa stadium jego dojrzałości, przy czym należy rozróżniać cztery podstawowe stadia dojrzałości: mleczną, woskową, rogową i zupełną. W procesie dojrzewania zebranego ziarna następują dalsze procesy przemiany cukrów w skrobię i związany z tym ubytek wody (pocenie się ziarna). Właściwe przechowywanie i konserwacja ziarna w tym okresie umożliwia obniżenie jego strat jakościowych i ilościowych. Ziarno zbóż, które osiągnęło pełną dojrzałość w dalszym ciągu jest organizmem żywym i zachodzą w nim również procesy życiowe. Intensywność tych procesów zależy od wilgotności i[...]

Metody oceny jakości ziarna pszenicy stosowane w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS oraz w Uniwersytecie Stanowym Północnej Dakoty


  Ilość i jakość ziarna pszenicy zbieranego w danym kraju jest zmienna w latach i uzależniona od wielu czynników takich jak: uprawiane odmiany, zastosowane czynniki agrotechniczne oraz w znacznym stopniu warunki pogodowe panujące w trakcie wegetacji roślin i zbiorów ziarna. Produkcja pszenicy na świecie w ostatnich latach osiągnęła rekordowy poziom - w roku gospodarczym 2010/11 szacowana jest na 647 mln ton (tab. 1). Unia Europejska jest wiodącym producentem pszenicy na świecie - w ubiegłym roku produkcja tego zboża wyniosła 137 mln ton. W Polsce zbiory w roku 2010 wyniosły nieco ponad 9 mln ton, co czyni nasz kraj czwartym co do wielkości producentem tego zboża w Unii Europejskiej. W USA produkcja pszenicy przekroczyła 60 mln ton, z czego znaczna część przeznaczana jest na eksport. jak również mogą wpływać na kształtowanie się cen na rynku. Jako przykład można wskazać gwałtowny, ponad dwukrotny wzrost cen pszenicy Hard Red Spring (Twarda Czerwona Jara) na światowym rynku w wyniku mniejszych niż oczekiwano zbiorów tego ziarna w USA oraz zbiorów pszenicy gorszej jakości w pozostałych rejonach globu w roku gospodarczym 2007/08. Określaniem jakości ziarna zbieranego w danym kraju zajmują się odpowiednie, wyspecjalizowane i niezależne jednostki badawcze, m.in. North Dakota State University w USA (NDSU), Instytut Arvalis we Francji, CI MMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) w Meksyku. W Polsce oceną jakości ziarna pszenicy pochod[...]

 Strona 1