Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Henryk Żelazny"

Porównanie warunków widzenia na narożnych ławkach w pustej pracowni i podczas prowadzenia zajęć DOI:10.15199/33.2017.10.31


  Do podstawowych pomieszczeń uczelni wyższych zalicza się, oprócz np. bibliotek i pomieszczeń służbowych do pracy personelu naukowego, audytoria i sale seminaryjne. Takie zamknięte przestrzenie funkcjonalnie przystosowane do procesów związanych z dydaktyką można nazywać pracowniami [10], a jako że stanowią one przestrzeń publiczną, muszą spełniać określone standardy. Mając na uwadze fakt, że zasadnicze znaczenie dla widzenia ma światło [7], do niezbędnych warunków higienicznych pracy w tego typu wnętrzach należą m.in. oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym [10]. Do oceny światła, czyli promieniowania widzialnego, obejmującego zakres długości fali od 380 do 780 nm, stosuje się m.in. natężenie oświetlenia (jasność), którego jednostką jest lux (Lx) [5]. Podczas pracy człowiek za pomocą zmysłu wzroku odbiera najwięcej, bo aż 85¸90% wrażeń i informacji [14]. W przypadku wykorzystania światła dziennego, najnowsze systemy sterowania parametrami mikroklimatu wewnętrznego (np. kanały i półki świetlne, świetliki [7]) pozwalają uzyskać komfort użytkowników [4]. W zamkniętych przestrzeniach do nauki najwłaściwsze jest oświetlenie jednostronne, ale tylko gdy odległość w głąb pomieszczenia nie przekracza 6,0 m [3], ponieważ przy naturalnym oświetleniu bocznym jasność znacznie spada w miarę oddalania się od otworów okiennych [6].Wprostokątnych salach dydaktycznych z zasady projektuje się takie jednostronne oświetlenie światłem dziennym, ale z zapewnieniem wszystkim słuchaczom oświetlenia miejsca pracy z lewej strony [12]. W przypadku sal kwadratowych o większej powierzchni (ok. 57 m2) konieczne jest dodatkowe oświetlenie ze względu na znaczną głębokość pomieszczenia [18].Wuzyskaniu właściwego komfortu wizualnego w audytoriach akademickich, najważniejsze jest natężenie i równomierność oświetlenia [6], szczególnie stanowisk pracy [9], którymi dla studentów są blaty ławek. Wewnętrzne natężenie oświetlenia naturalnego różni się jednak w [...]

Wytrzymałość na rozciąganie oraz ścinanie drewna dębowego i bukowego zaatakowanego przez owady The strength on stretching and shear wood of oak and beech, DOI:10.15199/33.2017.05.44


  Jedną z wad drewna, do których powstania przyczyniają się czynniki biologiczne, są chodniki owadzie, czyli uszkodzenia spowodowane żerowaniem owadów i ich larw. Celem pracy było zbadanie, o ile z powodu wydrążonych chodników może zmniejszyć się wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien oraz na ścinanie w poprzek włókien drewna dębowego i bukowego. Do badań porównawczych użyto zdrowego wysuszonego drewna dębowego i bukowego oraz o dość licznych chodnikach głębokich.Wocenie wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż włókien elementów z uszkodzoną strukturą przez owady w porównaniu ze zdrowymi odnotowano spadek tej wytrzymałości aż o 59% w przypadku drewna dębowego oraz o 37% w przypadku drewna bukowego. Badanie wytrzymałości na ścinanie w poprzek włókien zarówno drewna dębowego, jak i bukowego wykazało, że wydrążone chodniki nie przyczyniają się do osłabienia wytrzymałości. Słowa kluczowe: drewno dębowe, drewno bukowe, wytrzymałość, szkodniki techniczne.Wbudownictwie są stosowane głównie różne gatunki drewnamiękkiego - sosna, świerk i jodła oraz w mniejszym stopniu drewno twarde - buk i dąb [1][...]

 Strona 1