Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA DEREWOŃKO"

Wstępna analiza numeryczna procesu chłodzenia połączenia spawanego wykonanego wiązką laserową ze stali 1.4539 DOI:10.15199/148.2019.3.4


  Ze względu na złożoność procesu spawania, analizy numeryczne jego przebiegu wymagają dużego doświadczenia oraz rozważenia wielu zjawisk, takich jak np. zmiana objętości jeziorka spoiny w wyniku ogrzewania oraz chłodzenia złącza w trakcie procesu spawania [1, 2]. Analizy numeryczne z efektem sprzężenia termomechanicznego pozwalają określić naprężenia powstające w czasie spawania również w jej wnętrzu. Numeryczne symulacje naprężeń w elementach płaskich spawanych doczołowo wiązką laserową przedstawiono m.in. w pracach [3, 4]. Publikacja [5] zawiera ponadto analizę naprężeń własnych powstałych w wyniku spawania laserowego stali niskostopowej z uwzględnieniem ciepła utajonego. Mimo dość szerokiego zastosowania stali austenitycznej 1.4539 w produkcji instalacji chemicznych brakuje w dostępnej literaturze analizy numerycznej procesu chłodzenia połączenia spawanego wykonanego wiązką laserową ze stali 1.4539. Podstawy teoretyczne oraz wybrane niezmienne szczegóły modeli numerycznych Analizy numeryczne przeprowadzono przy użyciu programu MSC.Marc [6], wykorzystując algorytm sprzężenia termomechanicznego. W algorytmie tym równanie przewodnictwa ciepła opisane jest wzorem: CT (T )T + KT (T )T = [...]

 Strona 1