Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Świercz"

ATLAS PLUS S2 HYDRO - jeden produkt, dwie funkcje, trzy technologie DOI:


  ATLAS PLUS S2 HYDRO trudno porównać z innym klejem do płytek. To unikatowa cementowa zaprawa klejąca, która umożliwia wykonanie warstwy hydroizolacyjnej imocowanie płytek, a więc jeden produkt daje kompletne rozwiązanie, doskonałe w przypadku wszystkich prac glazurniczych, szczególnie prowadzonych na zewnątrz.ATLAS PLUS S2 HYDRO uzyskał pozytywne wyniki badań, w niezależnych jednostkach notyfikowanych, potwierdzające jego cechy jako hydroizolacji i jako kleju. Przebadany został zgodnie z dwiema zharmonizowanymi normami europejskimi: EN 12004:2007+A1:2012 Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznakowanie oraz EN14891:2012Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami - Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznac[...]

 Strona 1