Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena NERKA"

Identyfikacja luk doskonałości w obsłudze klientów organizacji non profit (na przykładzie biblioteki)

Czytaj za darmo! »

Współcześnie coraz częściej pomiar zadowolenia klienta staje się jednym z narzędzi pomocnych w ustalaniu strategii przedsiębiorstwa. Wprowadzenie We współczesnej gospodarce część działań zaspokajających potrzeby ludności jest realizowana przez jednostki nie nastawione na osiąganie zysku.1 Liczba i sposób działania tych organizacji jest jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a więc informacje z tego zakresu powinny być zbierane i analizowane, by móc ocenić ich potencjał. Artykuł prezentuje wyniki pilotażowego badania z zakresu jakości obsługi w placówce nie nastawionej na zysk. Jego celem było wskazanie głównych czynników satysfakcji lub braku zadowolenia nabywców usług świadczonych przez bibliotekę. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie lutego i mar[...]

 Strona 1