Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Alfred Cabrogno"

Liny wyrównawcze płaskie stalowo-gumowe produkcji polskiej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono konstrukcje lin wyrównawczych płaskich stalowo-gumowych polskiej produkcji typu SaG i zeP, stosowane w górnictwie krajowym i zagranicznym. Podano parametry techniczne lin oraz informacje o przeprowadzonych badaniach własności mechanicznych lin i ich trwałości. The paper presents construction types rubber coated flat steel balance ropes of SAG and ZEP production, used in domestic and foregin mining. Also, technical parameters of ropes and information about performed tests (measurements) of rope’s mechanical properties as well as their lifetime, are described in the article. słowa kluczowe: liny wyrównawcze, płaskie stalowo-gumowe Key words: balance ropes, rubber coated flat steel 1. wstęp. W Polsce jako liny wyrównawcze przeznaczone do górniczych wyc[...]

 Strona 1