Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zdeněk Adolf "

Development of synthetic slag for use in EA F

Czytaj za darmo! »

Presented paper deals with development of synthetic slags made from industrial wastes and lime. The objective of practical use of these slags consists in liquefaction of slag in EAF and ensuring of sufficient dephosphorisation of steel. It concerns sources of raw materials, development of chemical composition and granulometry synthetic slags. Afterwards it optimises mass of synthetic slag and technology of its charging into EAF. Criterion of success consists in observance of the limited content of phosphorus in steel at tapping, as well as duration of heat and difference of cost intensity of production when fluorspar is replaced by synthetic slag. Verification of refining effects of these slags was made at the steel shop Poldi Hütte s.r.o. Kladno, Czech Republic. S. 468 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 Prezentowany artykuł jest związany z rozwojem wykorzystania żużli syntetycznych wytwarzanych z odpadów przemysłowych i wapna. Praktyczne zastosowanie tych żużli polega na skraplaniu żużla w łukowym piecu elektrycznym i zapewnieniu wystarczającego odfosforowania stali. W artykule przedstawiono źródła surowców, rozwój zmian składu chemicznego i ziarnistości tych żużli. Przedstawiono optymalizację masy żużli syntetycznych i jego załadunku do łukowego pieca elektrycznego. Zastępowanie fluorytu przez żużle syntetyczne pozwala ograniczyć zawartość fosforu w stali podczas spustu, ograniczyć czas trwania procesu oraz obniżyć koszty produkcji. Weryfikacja efektów rafinowania tych żużli była przeprowadzona w Poldi Hütte sro Kladno, Republika Czeska. Key words: synthetic slags, use in EAF Słowa kluczowe: żużle syntetyczne, zastosowanie w łukowym piecu elektrycznym 1. Introduction. Processes[...]

 Strona 1