Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TERESA JARZĘBIŃSKA"

Modelowanie przepływów w kanale Raduni na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej Gdańska


  Modelowanie przepływów w kanale Raduni na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej Gdańska.Omówiono zagrożenia powodziowe Gdańska, przebieg powodzi z 9 lipca 2001 r. oraz podejmowane prace mające na celu ograniczenie zagrożeń powodziowych. Przedstawiono wyniki prac studialnych dotyczących różnych wariantów dopływów wód powodziowych do kanału. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem pakietu modelowania Mike 11. Obszar Żuław Gdańskich charakteryzuje się stosunkowo niskimi opadami rocznymi (ok. 500 mm), z jednoczesnymi dużymi wahaniami rocznymi od 300 do 800 mm. Gdańsk jest położony na terenach nizinno-depresyjnych, u podnóża wysoczyzny morenowej. Obszar miasta, o powierzchni 262 km2, jest ograniczony od północy wodami Zatoki Gdańskiej i Martwą Wisłą, a od wschodu sięga do głównego koryta Wisły. Miasto pozostaje w zasięgu oddziaływania Motławy oraz jej licznych dopływów w postaci kanałów, potoków i strumieni. Obszar Gdańska należy do czterech różnych regionów geograficznych: Żuław Gdańskich, Pobrzeża Kaszubskiego, Pojezierza Kaszubskiego i Mierzei Wiślanej. Regiony te różnią się znacząco miedzy sobą topografią i układem sieci rzecznej. Dlatego też różnice wzniesień pomiędzy punktami miasta oddalonymi od siebie o kilka kilometrów przekraczają często ponad 100 m. W XIX wieku i w okresie wcześniejszym obszar ten był nękany powodziami powodowanymi zatorami lodowymi, Tabela I. Dopływy kanału Raduni Potok Długość (km) Spadek średni (‰) Powierzchnia zlewni (ha) Rotmanka 2700 14,4 150,3 Święty Wojciech 1750 12,4 782,0 M2 1579 21,0 11,0 Maćkowy 3167 20,0 283,2 M1 678 34,4 32,1 Oruński 7450 14,7 1726,8 Siedlicki 6942 11,8 1027,6 Bezpośredni dopływ ze zlewni do syfonu pod torami PKP 1074,4 196 Gospodarka Wodna nr 5/2011 PROBLEMY HYDROTECHNIKI które tworzyły się na skomplikowanym układzie ujściowym Wisły. Wielokrotnie Stare Miasto Gdańska było zalewane - powodowało to duże straty materialne. Przebieg powodzi z[...]

 Strona 1