Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAVLINA PUSTĚJOVSKA"

Experimental determination of the transformation level of available brown coals

Czytaj za darmo! »

In the article an experimental determination of the transformation level of two types of available brown coals in the experimental equipment of Institute for Ferrous Metallurgy RWTH Aachen is described. Results were drawn into the analytic diagrams and appropriate limiting injected amount for both valuated brown coals were derived. S. 530 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 7 W artykule przedstawiono doświadczalne wyznaczenie poziomu przemiany dwóch typów dostępnych węgli brunatnych w eksperymentalnym urządzeniu należącym do Instytutu Metalurgii Żelaza RWTH Aachen. Rezultaty przedstawiono w postaci diagramów i wyprowadzono odpowiednie graniczne wdmuchiwane ilości dla obu szacowanych węgli brunatnych. Key words: brown coal, black coal, transformation level, alternative blast furnace fuel[...]

Possibilities of black-coal tar and brown-coal tar utilization for production in blast funace

Czytaj za darmo! »

In the article there is described possibilities of utilization brown-coal tar and black-coal tar as substitute for expensive heavy heating oils exploited today. Velocity of blasted tar at the nozzle of the temperature of 30 °C and 60 °C was calculated for this substitute fuels. W artykule opisano możliwości wykorzystania smoły z węgla brunatnego i węgla kamiennego jako substytutu dla drogich olejów opałowych ciężkich wykorzystywanych obecnie. Obliczono prędkość wdmuchiwania smoły w dyszy o temperaturze 30 °C i 60 °C dla tych paliw zastępczych. Key words: brown-coal tar, black-coal tar, transformation level, injection into the blast furnace Slowa kluczowe: smoła węgla brunatnego, smoła węgla kamiennego 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 455 1. Introduction. When alternative fuels are injected into tuyeres of blast furnaces it is necessary to provide perfect combustion of all compounds in oxidizing zone, which contains only negligible capacity of blast furnace, approx. 1 °C vol. and the flow velocity of hot wind reaches up to 200 m/sec. here. When this condition is not met condensation of unburned compounds on dust particles of blast-furnace gas occurs as well as silting of gas piping and serious pollution of waste-treatmen[...]

Assessment of high-temperature pyrolysis availability and low-temperature plasma during disposal of plastic parts of electric waste

Czytaj za darmo! »

Today electric waste is a waste, which is continuously discussed. The main reasons of this fact are possible dangerous components, material re-utilization and last but not least its disposal. When metals from scrapped electric and electronic devices are recycled the properties are the same, metal character does not change. The problem is with plastic parts, which essentially change their properties during further treatment. Assessment of availability connection of high-temperature pyrolysis and plasma is a method in research stage but first results are satisfactory. Obecnie odpady elektryczne to rodzaj odpadów, który jest tematem ciągłych dyskusji. Głównymi przyczynami tego faktu są możliwe elementy niebezpieczne, ponowne wykorzystanie materiałów oraz ich usuwanie. Kiedy metale ze złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są poddawane recyklingowi, ich właściwości są takie same, charakter metalu jest taki sam. Problem dotyczy elementów z tworzyw sztucznych, których właściwości ulegają zasadniczym zmianom podczas dalszej obróbki. Ocena możliwego połączenia pirolizy wysokotemperaturowej oraz plazmy niskotemperaturowej jest metodą w fazie badań, wstępne wyniki są zadowalające. Key words: electric waste, high-temperature pyrolysis, low-temperature plasma Słowa kluczowe: odpady elektryczne, piroliza wysokotemperaturowa, plazma niskotemperaturowa S. 482 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 1. Introduction. Problems of electric and electronic devices whose lifetime have finished is a very discussed question abroad as well as in the Czech Republic during several recent years. Technical development in this field is continuously going forward very quickly. Majority of equipments and devices getting older only a little are replaced by new ones. It is impor[...]

 Strona 1