Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ARKADIUSZ MAŃKUT"

Fizyczne modelowanie procesu walcowania na gorąco w plastometrycznym teście skręcania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono teoretyczne założenia symulacji fizycznej walcowania na gorąco w plastometrycznym teście skręcania. Podjęto próbę stworzenia modelu odkształcenia i prędkości odkształcenia dla procesu walcowania na gorąco, który można wykorzystać do symulacji z zastosowaniem plastometru skrętnego. Podano parametry procesu skręcania modelującego walcowanie na gorąco w laboratoryjnej walcarce duo i opisano wykonane eksperymenty. In the paper theoretical assumptions enabling a physical simulation of hot rolling in plastometric torsion testing are presented. An attempt to construct a model for strain and strain rate in a process of hot rolling was undertaken. The model may be used for simulation with the application of a torsion plastometer. Parameters of the torsion process mode[...]

 Strona 1