Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"SZCZEPAN TOMCZYŃSKI"

Development and implementation of the casting technology concerning a new series of types of electric motor housings

Czytaj za darmo! »

The paper presents problems related to the development and the implementation of production technology concerning cast iron housings of CELMA electric motors moulded in furan resin sand in “Terlecki" Foundry at Gruszewnia, Poland. Technological problems encountered in the course of production of large, thin-walled castings of intricate shapes have been presented. There have been discussed the subsequent stages of technological tests which has resulted in developing three various moulding technologies depending on the casting configuration. The proposed technologies have also demanded for implementation of moulding in furan moulding sands. W artykule omówiono zagadnienia związane z opracowaniem i wdrożeniem w Odlewni Żeliwa "Terlecki" w Gruszewni technologii żeliwnych odlewów korpusów silników elektrycznych CELMA formowanych w samoutwardzalnych furanowych masach formierskich. Przedstawiono problemy technologiczne napotykane przy wytwarzaniu dużych, cienkościennych odlewów o skomplikowanych kształtach. Przedstawiono kolejne etapy prób technologicznych, w wyniku których opracowano 3 różne technologie formowania w zależności od konfiguracji odlewu. Zaproponowane technologie wymagały również opracowania i wdrożenia technologii formowania w furanowych masach formierskich. Key words: thin-walled castings, furan moulding sands, moulding in jackets Słowa kluczowe: odlewny cienkościenne, furanowe masy formierskie, formowanie w żakietach S. 250 Hutnik - Wiadomo ści hutnicze Nr 5 The task was undertaken by “Terlecki" Iron Foundry since the demanded short-run production of many[...]

 Strona 1