Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarema Chmielarski"

Potencjał oszczędzania energii przez optymalizację izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych z wodą lodową

Czytaj za darmo! »

W czasach, w których ceny energii są wysokie i niestety nadal rosną, gdy istnieje rosnąca zależność od dostawców energii i co bardzo ważne, w perspektywie pogarszających się warunków klimatycznych, potencjał oszczędzania energii w sektorze budowlanym musi być wykorzystywany bardziej rygorystycznie. Prowadząc obliczenia i opracowania dotyczące zmniejszenia emisji CO2 Armacell udowodnił, że jest[...]

Oszczędność energii przez optymalizację izolacji rur w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienie oszczędności energii i zmniejszenia emisji CO2 w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych wynikających z zastosowanej grubości izolacji rur z wodą lodową w instalacjach klimatyzacyjnych i rur z czynnikiem chłodniczym w instalacjach chłodniczych. Dodatkowo zadano pytanie, jakich należy oczekiwać oszczędności fi nansowych w trakcie eksploatacji instalacji i czy można wskazać optymalną grubość izolacji w poszczególnych instalacjach. Obliczenia przeprowadzono dla poszczególnych typowych średnic rur oraz dla całych instalacji wody lodowej w wybranych budynkach, jak również reprezentatywnych instalacji chłodniczych.W instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych następuje odbiór ciepła z chłodzonej przestrzeni lub od chłodzonego medium. Odprowadz[...]

 Strona 1