Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IGOR A. SKOTNIKOV"

Dwie koncepcje analizy diagramów odkształcenia na gorąco metali i stopów

Czytaj za darmo! »

W pracy porównano różne metody teoretyczne służące do analizy krzywych płynięcia odkształcanych na gorąco metali i stopów. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że reologia odkształcanych podczas przeróbki plastycznej metali i stopów jest najlepiej opisywana przy użyciu teorii pełzania materiałów. The theoretical approaches to hot strain flow curves analysis for metals and alloys are compared. It is shown that reological behaviour of deformed metals in actual conditions of metal forming processes are better described by methods of a hereditary theory of creep. Słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, hipoteza dyslokacyjna, krzywe płynięcia plastycznego, krzywa pełzania, plastomer skrętny Keywords: yield stress, dislocation hypothesis, plastic flow curves, creep curve, to[...]

 Strona 1