Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"konrad labe"

Wpływ warunków przyspieszonego chłodzenia w ciągu walcowniczym na mikrostrukturę prętów okrągłych gładkich o średnicy 30 mm


  W pracy przeprowadzono analizę wpływu zastosowania przyspieszonego chłodzenia prętów okrągłych gładkich w ciągu walcowni- czym na mikrostrukturę gotowego wyrobu. Badania przeprowadzono w warunkach technologicznych walcowni ciągłej prętów jednej z hut. Przedstawione w pracy badania przeprowadzono dla czterech wariantów różniących się wielkością przepływów wody oraz ciśnieniem. Z chłodzonych prętów pobrano następnie próbki do badań metalograficznych w celu określenia wpływu zastosowania różnych warunków przyspieszonego chłodzenia na mikrostrukturę badanego materiału. Do badań metalograficznych zastosowano mikroskop metalograficzny Nikon Eclipse MA 200. The paper presents analysis of influence of application of round plain bars accelerated cooling process in the rolling line on the finished product microstructure. The studies were carried out in one of the bar rolling mill technological conditions in one of the steelworks. Research presented in this paper were carried out for four variants with different water flow value and pressure. From the cooled bars the samples to the metallographic research for determination of influence of different accelerated cooling conditions on the investigated material microstructure were taken. For the metallographic research the Nikon Eclipse MA 200 metallographic microscope was used. 􀀶łowa kluczowe: przyspieszone chłodzenie prętów, mikrostruktura, badania metalograficzne, stal konstr[...]

 Strona 1