Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LILIANNA WOJTYNEK"

Kryteria przekształcenia złomu z odpadu w surowiec


  Praca dotyczy nowych kryteriów utraty przez złom statusu odpadu. Opisano aktualne wytyczne i kryteria regulujące sporną kwestię, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadem. Przedstawione w Rozporządzeniu Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. kryteria mogą być stosowane tylko pomocniczo w przypadku ustawy o VAT i problematycznej definicji złomu. The paper is concerning the criteria for the loss of scrap the waste status. Current criteria ordering the matter of argument when some types of scrap are not determined as the waste, are described. Criteria presented in Council Regulation (EU) No 333/2011 of 31 March 2011, may be used only in the alternative case of the VAT Act and the problematic definition of scrap metal. Słowa kluczowe: złom stalowy, odpad, regulacje prawne, wymagania przemysłu Key words: steel scrap, waste, legal regulations, industry requirements S. 159 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 przepisach Rozporządzenia Rady (UE) nr 333/2011 z dnia 31marca 2011 r. Na rys. 3 i 4 scharakteryzowano kryteria zawarte w Rozporządzeniu Rady Europy (UE) Nr 333/2011 z dnia 31.03.2011 r. w odniesien[...]

Negocjacje międzynarodowe w hutnictwie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono proces negocjacji międzynarodowych. Dokonano analizy najistotniejszych czynników kulturowych, będących determinantami procesu negocjacji prowadzonych przez reprezentantów różnych grup kulturowych. Przedstawiono elementy procesu sprzedaży oraz czynniki wpływające na kształtowanie się ceny wyrobów hutniczych. Wskazano na istotne problemy związane z prowadzeniem negocjacji[...]

 Strona 1