Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"HANNA KRZTOŃ"

Texture Analysis in Die-Upset Forged Nd-Fe-B Magnets

Czytaj za darmo! »

Die-upset forging of Nd-Fe-B magnets results in the production of anisotropic crystallographic structure. The degree of anisotropy depends on the parameters of the deformation process. The investigation of the crystallographic orientation has been carried out using transmission electron microscopy. It has been found that directional crystal growth is the dominant mechanism during the early s[...]

Określenie możliwości ponownego użycia żużli z pozapiecowej obróbki ciekłej stali Charakterystyka zużytych rafinacyjnych żużli kadziowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia możliwości ponownego wykorzystania stalowniczych żużli rafinacyjnych stosowanych w procesach kadziowych. Na podstawie przeprowadzonych badań składu chemicznego i fazowego żużli oraz temperatury topnienia określono sposób ich ponownego wykorzystania w procesie stalowniczym. Wyprodukowaniu 1 Mg ciekłej stali w stalowni w zależności od procesu technologicznego, rodzaju stali i stosowanych surowców (bez uwzględnienia żużla wielkopiecowego i żużla z procesu odsiarczania surówki) towarzyszy powstanie od 100 do 180 kg żużla, przy czym 90 % stanowi żużel piecowy a pozostałe 10 % to żużel z obróbki pozapiecowej. Zagospodarowanie części żużla stalowniczego na miejscu w stalowni pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego Ca[...]

 Strona 1