Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Norbert SCZYGIOL"

Using graphic processors for simulation of solidification process


  This paper presents a simulation of solidification process performed on GPU. The new approach described in this paper allows to divide the process of matrix building into two parts. The first one is independent of nodal temperature values determined in successive time-steps and the second part is performed on the basis of nodal temperature values, but does not require information about finite element mesh. Such sepa- ration of two steps of the conductivity matrix building process allows efficient implementation of simulation software for modern multi- and many-core architectures. Conducted simulation shows that GPU can be successfully used for such purposes. W artykule przedstawiono symulację procesu krzepnięcia wykonaną na procesorach graficznych. Nowe podejście opisane w pracy pozwala na podział procesu budowy macierzy na dwie części. Pierwsza z nich jest niezależna od temperatur w węzłach, wyznaczanych w kolejnych krokach czasowych. Druga część jest budowana na podstawie temperatur w węzłach, ale nie wymaga informacji o siatce elementów skończonych. Taki podział pozwala na wydajną implementację aplikacji przeznaczonej dla nowoczesnych architektur wielordzeniowych. Przeprowadzone symulacje pokazały, że procesory graficzne (GPU) mogą być z powodzeniem wykorzystywane do takich celów. Key words: parallel processing, graphics processor, solidification, engineering simulation Słowa kluczowe: przetwarzanie równoległe, procesory graficzne, krzepnięcie, symulacje inżynierskie 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 56 lues, from subsequent time steps. This allows for reduc- tion of operations performed in subsequent time steps to simple matrix operations, which can be efficiently parallelized. Building system of equations on GPU. While per- forming simulations of unsteady processes the system of equations has to be built many times (for each time step). Because of the characteristic of GPU’s architec- ture it can cons[...]

 Strona 1