Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Justyna ZABAWA"

Klient w banku

Czytaj za darmo! »

Klient, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny powinien być przekonany, iż celem działań banku, jest spełnienie jego oczekiwań.Wprowadzenie Jakość usługi to jeden z podstawowych wyróżników konkurencyjności banków. W czasach, gdy instytucje finansowe nie są już w stanie konkurować pomiędzy sobą liczbą oferowanych produktów, a także warunkami cenowymi - jakość staje się istotnym elementem prze[...]

Wykorzystanie wody wodociągowej do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła


  Przedstawiono urządzenie i sposób do zwiększenia wydajności dolnego źródła pompy ciepła. Na podstawie przeprowadzonych badań na stanowisku badawczym w latach 2009-2010 obliczono współczynnik efektywności (COP i COPINS) dla poszczególnych miesięcy pracującej instalacji i pompy ciepła. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wykorzystanie dodatkowego ciepła niskotemperaturowego, pozyskanego z wody wodociągowej (ujęcia głębinowe), może w znacznym stopniu wpłynąć na zwiększenie efektywności pracy pompy ciepła i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku. Keywords: heat pump installations, the coefficient of performance Abstract The paper presents a device and method to increase efficiency heat source heat pumps. Based on the survey on the bench in the years 2009/2010 calculated the coefficient of performance (COP and COPINS) for each month working installations and heat pumps. The analysis shows that the use of additional lowtemperature heat, derived from tap water (deep-water intake), could have a significant impact on increasing the efficiency of heat pump and reduce the cost of heating the building. Wstęp Zasada działania pompy ciepła polega na wymuszeniu przepływu ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej (pompa ciepła sprężarkowa). W sprężarkowych pompach ciepła wykorzystywany jest obieg termodynamiczny (obieg Lindego), który jest odwrotnością obiegu silnika cieplnego. Ciepło niskotemperaturowe pozyskiwane jest z powietrza, wody gruntowej lub gruntu i pobierane przez roboczy czynnik termodynamiczny (dolne źródło ciepła). W wyniku odebrania ciepła niskotemperaturowego czynnik chłodniczy odparowuje i trafia do sprężarki, gdzie w wyniku sprężania rośnie energia wewnętrzna czynnika (a więc i temperatura), a następnie w skraplaczu oddaje ciepło (górne źródło ciepła) skrap[...]

 Strona 1