Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW BURSA"

Badanie rozpuszczalności dolomitów w odpadowym kwasie siarkowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ różnych czynników, takich jak temperatura i czas procesu ługowania oraz stężenie i norma kwasu, na stopień rozkładu dolomitów prowadzonego za pomocą odpadowego kwasu siarkowego pochodzącego z produkcji bieli tytanowej w Zakładach Chemicznych "Police". W Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej prowadzone są badania mające na celu znalezienie krajowych surowców magnezowych nadających się do przerobu i zastosowania w rolnictwie. Tego typu surowcem mogą być odpady dolomitowe, które dotychczas wykorzystuje się tylko częściowo - jako wapno nawozowe - po zmieleniu i ewentualnie wypaleniu (ta ostatnia metoda przerobu jest jednak wysoce energochłonna). Jednocześnie w Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej prowadzone są od wielu lat prace nad utylizacją odpadów powstających podczas produkcji dwutlenku tytanu metodą siarczanową, a mianowicie siarczanu żelazawego i kwasu pohydrolitycznego. Odpady te tworzą się w dużej ilości (ponad 101 na 11 ТЮг) i nastręczają producentom tego pigmentu wiele trudności1}. W ostatnich latach, wraz ze wzmożeniem walki z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego i zaostrzeniem przepisów o ochro[...]

 Strona 1