Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ TREJDEROWSKI"

Ocena zrównoważenia ilości węgla w strefach reakcyjnych pieca rezystancyjno-łukowego w procesie wytopu żelazokrzemu

Czytaj za darmo! »

Bazując na pomiarach elektrycznych pieca rezystancyjno-łukowego przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny stanów pieca w procesie elektrotermicznym wytopu żelazokrzemu określanych jako "nadmiar" i "niedomiar" ilości węgla w strefach reakcyjnych. Pokazano związek pomiędzy ocenami dotyczącymi ilości węgla w strefach reakcyjnych dokonywanymi przez obsługę pieców, a pomiarami elektrycznymi pieca: mocą bierną, parametrami k, c3 (Andre’a, Westly), oraz współczynnikami kA zawartości harmonicznych w napięciach i prądach fazowych. Based on measurements of electric resistance-arc furnace it has been presented the research results of concerned the ferrosilicon process states defined as "excess" and "deficiency" amount of carbon in the reaction zones. It has been shown the relationship between opinions concerning the quantities of carbon in the reaction zones made by operating personnel of the furnace and furnace electrical measurements such as reactive power, the parameters k, c3 (Andre’a, Westly), and coefficients kA of harmonic content in the phase voltages and currents. Słowa kluczowe: żelazokrzem, zrównoważenie ilości węgla, piec rezystancyjno-łukowy Key words: ferrosilicon, carbon balance, resistance-arc furnace S. 474 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 topu żelazokrzemu nie jest optymalny, co objawia się obniżeniem jego dobowej wydajności oraz pogorszeniem wskaźników techniczno-ekonomicznych, związane są zwykle[...]

 Strona 1