Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta DYMAREK"

Monitorowanie procesu badawczego jako forma zapobiegania potencjalnym niezgodnościom

Czytaj za darmo! »

Dużym atutem prawidłowego nadzoru i monitorowania potencjalnych niezgodności jest wdrożenie w firmie podejścia procesowego.W artykule przybliżono temat potencjalnych niezgodności oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą niepożądane zjawiska występujące podczas realizacji projektu. Opisano spostrzeżenia wynikające z wieloletniej praktyki auditorskiej autorów niniejszego artykułu. Z uwagi na obszerność zagadnienia skupiono się na zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń oraz propozycjach ich zapobiegania. Z kolei ze względu na dużą różnorodność wykonywanych projektów przedstawiono przykład jednego rodzaju projektu - badania w akredytowanym laboratorium badawczym. Sytuacja rynkowa sprzyja przewadze podaży nad popytem, co stwarza ostre warunki konkurencji. Firmy muszą zwiększyć [...]

 Strona 1