Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Szymczyk"

Image recognition usage to control computer application DOI:10.12915/pe.2014.04.043

Czytaj za darmo! »

The article deals with the possibility of control of selected applications running in Windows using images recorded in real time by a computer webcam. These images are simple tags, the more complicated the actual artwork hand and move your hand-gestures. It is possible to use two techniques. The first is placed on the hand of coloured markers. The second technique allows a more natural control - no markup. The article describes the basic problems affecting the image acquisitions. In the next part focuses on graphics libraries enable image recognition in real time. The fundamental errors of those libraries that hinder recognition were analysed and a number of solutions to correct these errors were proposed. Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwość sterowania aplikacjami działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, za pomocą obrazów zarejestrowanych przez kamerę internetowa. Obrazami tymi mogą być zarówno proste znaczniki, jak również znacznie bardziej skomplikowane obrazy ruchome czy też gesty dłoni. Zaprezentowano dwie techniki. Pierwsza z nich oparta jest o kolorowe znaczniki umieszczone na dłoni. Drugi sposób to technika bez markerów. Jest ona znacznie bardziej naturalna od pierwszej. W artykule wspomniano także o podstawowych problemach związanych z pozyskiwaniem obrazu w szczególności w kontekście późniejszego rozpoznawania Przeanalizowano także elementarne błędy zawarte w bibliotekach utrudniające automatyczne rozpoznawanie obrazów. Zaproponowano kilka rozwiązań poprawiających te błędy. (Wykorzystanie rozpoznawania obrazów w sterowaniu komputerowymi aplikacjami) Keywords: Image recognition, natural user interfaces, gesture recognition. Słowa kluczowe: rozpoznawanie obrazów, naturalne interfejsy, rozpoznawanie gestów. doi:10.12915/pe.2014.04.43 Introduction The earlier versions of Microsoft Windows operating system allowed to communicate with the user mainly using the keyboard and computer mouse (Fig.1). Mouse con[...]

Komputerowe sieci kognitywne MIMO


  Kognitywny to - w pewnym uproszczeniu - inteligentny, działający ze świadomością stanu i praw otoczenia. Termin ten został wprowadzony w dysertacji, której autorem był Joseph Mitola III [1]. Sieci kognitywne adaptują się do lokalnych warunków i zapewniają lepsze wykorzystanie widma częstotliwości, niż sztywne sieci stosowane obecnie. Sięgnięcie po ideę CR (Cognitive Radio) nastąpiło w związku z tym, że społeczeństwa stają się coraz bardziej mobilne i potrzebują coraz większej wymiany informacji na drodze właśnie otwartych systemów bezprzewodowych. Tymczasem nośnik tej informacji - fale elektromagnetyczne (EM) - są w stadium głębokiego deficytu i nie należy oczekiwać, że zostaną wkrótce zastąpione jakimś nowym bytem fizycznym. Według badań odpowiedzialnych instytucji, np. FCC (USA) lub OFCOM (UK), już w przyszłym roku wystąpi dotkliwy brak pasma dla niektórych służb ruchomych (rys. 1). Komisja FCC podaje jednocześnie, że wykorzystanie widma EM przez tzw. ną, realizowaną lokalnie wewnątrz koegzystujących sieci przez wykorzystanie zdobyczy technologii IT i MIMO (Multiple Input - Multiple Output). Zastosowanie komputera w sieciach CR-MIMO miałoby na celu nie tylko kontrolę i wymianę danych radiowych, jak to już jest obecnie, ale generalnie organizację ruchu na zasadzie gry operacyjnej według zasad kompatybilności, zapewnienie priorytetów, bezpieczeństwa transmisji itp. W prezentowanym artykule podano - w dużym skrócie - podstawowe zasady działania sieci CR-MIMO oraz przykładowe wyniki symulacji jednej z prostszych konfiguracji: sieć bezprzewodowa klasyczna oraz sieć CR-MIMO, pracująca w [...]

 Strona 1