Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MIKOŁAJ BASZUN"

Precyzyjne wymuszanie zerowej magnetyzacji przy pomiarach materiałowych

Czytaj za darmo! »

Powszechnie stosowane do określenia stanu materiału magnetycznego w momencie rozpoczęcia badań, usankcjonowane normą IEC, elektryczne sposoby wymuszania zerowej magnetyzacji okazują się niedostateczne przy bardzo precyzyjnych pomiarach nowoczesnych materiałów magnetycznych, takich jak np. magnetyki amorficzne lub mikrokrystaliczne. Nieznana, przypadkowa magnetyzacja resztkowa tych materiałó[...]

Badania konduktywności zespolonej nanowarstw

Czytaj za darmo! »

Struktury elektroniczne i optoelektroniczne, wraz z postępującą miniaturyzacją i poszerzaniem pola aplikacji na częstotliwości mikrofalowe, wykorzystują materiały przewodzące w postaci warstw o coraz mniejszej grubości. Do projektowania i realizacji tych struktur oraz wprowadzania nowych aplikacji dla warstw niezbędne są właściwe metody badania konduktywności bardzo cienkich warstw w jak naj[...]

Pomiary elektromagnetycznych właściwości metamateriałów planarnych i grafenu w paśmie częstotliwości mikrofalowych


  W ciągu ostatniej dekady nastąpił gwałtowny rozwój prac naukowo- badawczych nad metamateriałami oraz materiałami opartymi o mikroskopowo uporządkowane formy węgla takie jak fulereny, nanorurki oraz grafen. Za prace nad grafenem została przyznana w 2010 r. nagroda Nobla z fizyki dwóm naukowcom rosyjskim (K. Novoselov i A. Geim) pracującym w Wielkiej Brytanii. Liczba artykułów w czasopismach naukowych zarówno z dziedziny metamateriałów jak i grafenu rośnie w oszałamiającym tempie. W ostatnich latach zostało też wydane wiele monografii i artykułów poświęconych tym dziedzinom nauki np. [1-8]. Szersza definicja metamateriałów obejmuje materiały wytwarzane sztucznie o szczególnych właściwościach fizycznych, których nie posiadają materiały występujące w przyrodzie, węższa definicja obejmuje tylko takie materiały dla których zarówno przenikalność elektryczna jak i magnetyczna, przyjmują wartości ujemne. Oczekuje się, że zarówno meta materiały, jak i grafen znajdą zastosowania praktyczne mogące dokonać rewolucji we współczesnej elektronice. Zakres potencjalnych zastosowań metamateriałów obejmuje częstotliwości od mikrofalowych (109 Hz do optycznych 1015 Hz), zaś zastosowania grafenu mogą dotyczyć różnych dziedzin elektroniki, takich jak wytwarzanie superkondensatorów, tranzystorów, wyświetlaczy optycznych czy baterii słonecznych. Grafen stanowi jednolitą jedno-atomową warstwę węgla o strukturze plastra miodu jak przedstawiono na rys. 1a, o niezwykłej wytrzymałości mechanicznej (wielokrotnie wyższej niż stal) i przewodności elektrycznej zbliżonej do metali. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Metamateriały konstruuje się zazwyczaj, jako struktury periodyczne zawierające elementy metaliczne rozmieszczone w matrycy dielektrycznej, przy czym wytwarza się zarówno struktury planarne (dwuwymiarowe) jak przedstawiono na rys. 1b, 1c 1d i struktury objętościowe, mogące być stosem stru[...]

 Strona 1