Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK STENCEL"

60 LAT HUTY CYNKU W ZGH BOLESŁAW BUKOWNO 1955÷2015 DOI:10.15199/67.2016.1.6


  Artykuł opisuje genezę powstania, historię i technologię huty cynku w ZGH BOLESŁAW S.A. w Bukownie wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ZGH BOLESŁAW, której właścicielem jest spółka STALPRODUKT S.A. Dodatkowo autor przedstawiając technologie dokonuje opisu zmian technicznych i technologicznych, które dokonały się na przestrzeni lat. Słowa kluczowe: huta, ZGH BOLESŁAW, cynk, elektroliza, prażalnia, ługownia 60 YEARS ZINC PLANT IN ZGH BOLESŁAW BUKOWNO 1955÷2015 The article describes the genesis, history and technology of Zinc smelter in ZGH BOLESLAW S.A. in Bukowno forming part of the Group ZGH BOLESŁAW, which is owned by the company STALPRODUKT S.A. In addition, by providing technologies makes the description of technical and technological changes that have made over the years. Keywords: ZGH BOLESŁAW, zinc plant, electrolysis, roasting, leaching Geneza Huty Cynku Idea budowy kompleksu hutniczego produkującego cynk na terenie powiatu olkuskiego powstała pod koniec lat czterdziestych XX stulecia. Podstawową przesłanką przedsięwzięcia była obfitość rud cynkowo-ołowiowych zarówno tlenkowych, jak i siarczkowych zalegających na tym obszarze. Dodatkowym argumentem na rzecz lokalizacji budowy okazała się bliskość zasilania energetycznego z elektrowni Zagłębia: JAWORZNO i BĘDZIN. Kolejny poważny atut za Bukownem, jako miejscem budowy huty, wynikał z praktycznie nieograniczonego dostępu do wody pochodzącej z odwadniania K opalń: B OLESŁAW i O LKUSZ. Z imna w oda w d użej obfitości była niezbędna w procesie elektrolizy cynku. Projekt Wydziału Elektrolizy Cynku został zrealizowany przez Wrocławskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego przy współpracy katowickiego "Biprometu" i zaczął być realizowany na początku lat 50-tych po uruchomieniu wydziału surowcowego, jakim była Huta Tlenku Cynku i Zakład Ołowiu. Rys. 1. Rudy cynkowo-ołowiowe z okolic Bolesławia i Olkusza Fig. 1. Zinc-lead ore from the area of Boleslaw and Olkusz Mgr inż. Le[...]

Nowe stopy cynku do ciągłego i jednostkowego cynkowania zanurzeniowego wyrobów stalowych, wytwarzane w ZGH "Bolesław" SA

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zastosowania gotowych stopów cynku w przemysłowych warunkach ciągłego i jednostkowego cynkowania wyrobów stalowych. Opisano warunki technologiczne wytwarzania omawianych stopów u największego krajowego producenta czystego cynku elektrolitycznego, ZGH "Bolesław" SA w Bukownie. Wyszczególniono składy chemiczne nowego typoszeregu stopów, pozwalających[...]

 Strona 1