Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAN SOSNOWSKI"

Możliwości udoskonalenia siarczanowej technologii produkcji ditlenku tytanu

Czytaj za darmo! »

Omówiono chlorkową i siarczanową technologię produkcji TiO2 oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące możliwości udoskonalenia technologii siarczanowej. Przedstawiono rozwiązania technologiczne zastosowane w instalacji produkcyjnej w Zakładach Chemicznych "Police" S.A. Szczególną uwagę zwrócono na proces zatężania i recyrkulacji odpadowych roztworów kwasu siarkowego oraz na opracowaną w ostat[...]

 Strona 1