Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Wencel"

Ekonomiczne i jakościowe aspekty procesu azotowania gazowego

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono wyniki procesu azotowania gazowego wybranych do badań elementów maszynowych. przeprowadzono ocenę jakościową, powstającej w procesie warstwy wierzchniej, oraz dokonano analizy statystycznej mającej na celu powiązanie rodzaju stosowanego wsadu w procesie azotowania gazowego z odpowiadającymi mu czynnikami ekonomicznymi. w wyniku przeprowadzonych badań określono matematyczne[...]

 Strona 1