Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław LISIEWICZ"

Określenie przemieszczeń i deformacji budowli występujących przy wykonywaniu głębokich wykopów w warunkach zwartej zabudowy


  Pojawienie się tachimetrów elektronicznych bezlustrowych (non prism total stations) zwiększyło możliwości wyznaczenia deformacji we wszystkich trzech kierunkach. W moich pracach (wyszczególnionych na końcu tego opracowania) zaproponowałem sposób i jego oprogramowanie łącznego wyznaczenia przemieszczeń w trzech kierunkach, możliwy do zastosowania w przypadku, gdy wokół badanego obiektu dysponujemy terenem otwartym i stabilnym. Dziś często budowane są tzw. plomby. Tym mianem określane są budowy powstające wewnątrz istniejącego kompleksu zabudowy, często o pełnym standardzie (z garażami podziemnymi), w miejscu wyburzeń nie nadających się do dalszej eksploatacji budynków. Teren wolny po wyłączeniu powierzchni pod nowy budynek jest najczęściej niewielki, a i on poddawany jest intensywnej eksploatacji (przejazd ciężkiego sprzętu budowlanego), co czyni go niestabilnym i nie nadającym się do umieszczenia na nim punktów odniesienia zakładanej sieci geodezyjnej wyznaczenia przemieszczeń. Punkty odniesienia dla tego typu obiektów proponuję umieścić na ścianach sąsiednich budynków, położonych poza strefą oddziaływania wykopu. Proponuję następującą kolejność zakładania punktów: 1. W strefie oddziaływania wykopu na badanych o[...]

Określenie przemieszczeń i deformacji budowli występujących przy wykonywaniu głębokich wykopów w terenie zabudowanym


  Pojawienie się tachimetrów elektronicznych bezlustrowych (non prism total stations) zwiększyło możliwości wyznaczenia deformacji we wszystkich trzech kierunkach. W moich pracach, wyszczególnionych na końcu tego opracowania, zaproponowałem sposób łącznego wyznaczenia przemieszczeń w trzech kierunkach, możliwy do zastosowania w przypadku, gdy wokół badanego obiektu dysponujemy terenem otwartym i stabilnym. Dziś często budowane są tzw. plomby. Tym mianem określane są budowy powstające wewnątrz istniejącego kompleksu zabudowy, często o pełnym standardzie (z garażami podziemnymi), w miejscu wyburzeń nienadających się do dalszej eksploatacji budynków. Wolny po wyłączeniu powierzchni pod nowy budynek teren jest najczęściej niewielki, a i on poddawany jest intensywnej eksploatacji (przejazd ciężkiego sprzętu budowlanego), co czyni go niestabilnym i nie nadającym się do umieszczenia na nim punktów odniesienia zakładanej sieci geodezyjnej wyznaczenia przemieszczeń. Dla takich obiektów proponuję rozmieszczenie punktów odniesienia na ścianach otaczających budynków. Proponuję następującą kolejność zakładania punktów sieci: 1. W strefie oddziaływania wykopów na badanych obiektach rozmieszczamy punkty kontrolowane w postaci standardowych płytek plastikowych w takiej liczbie i w taki sposób, aby wyznaczone ich przemieszczenia odzwierciedlały przemieszczenia i deformacje badanego [...]

Geodezyjny monitoring przemieszczeń podczas wznoszenia obiektów w terenie zabudowanym DOI:


  Skonstruowanie tachimetrów elektronicznych bezlustrowych (non prism total stations) zwiększyło możliwości wyznaczenia przemieszczeń we wszystkich trzech kierunkach. W moich pracach, wyszczególnionych na końcu tego opracowania, zaproponowałem sposób łącznego wyznaczenia przemieszczeń w trzech kierunkach, możliwy do zastosowania w przypadku, gdy wokół badanego obiektu dysponujemy terenem otwartym i stabilny[...]

 Strona 1