Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"EDWARDA DRĄG"

Badanie przydatności zeolitów z naturalnych glinokrzemianów w procesach odsiarczania gazów

Czytaj za darmo! »

Wykonano porównawcze badania jakości zeolitowych adsorbentów 5A wytworzonych z minerałów ilastych oraz zeolitu 5 A firmy "Serνa". Badano pojemność sorpcyjną tych zeolitów względem pary wodnej, siarkowodoru i dwutlenku siarki oraz porównano mechaniczne właściwości wspomnianych adsorbentów. wiązki siarki zawarte w gazach odlotowych stanowią - ze względu na powszechne występowanie -jeden [...]

 Strona 1