Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Gerard Jan Besler"

O źródłach energii bardziej optymistycznie

Czytaj za darmo! »

ZA POŚREDNICTWEM środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja i internet) dociera coraz więcej stresujących informacji dotyczących przyszłości naszej energetyki. Na pierwszym miejscu zawsze serwowane są wiadomości katastroficzne: - rosnące skażenie środowiska, - ocieplenie klimatu na naszym globie, - dziura ozonowa, - wzrost zapotrzebowania na energię, - wyczerpywanie się zasobów[...]

Klimat, Zdrowie i Energetyka 2007

Czytaj za darmo! »

W świetle wyników badań i rozważań wielu uczonych przedyskutowano prawdopodobne kierunki rozwoju na naszym Globie. Te hasła tytułu, pozornie odrębne, stanowią faktycznie spójną całość. W trosce bowiem o ochronę klimatu naszego Globu przed ociepleniem, dla zapewnienia warunków zdrowej egzystencji, podejmowane są współcześnie intensywne działania, zwłaszcza nad ograniczaniem skażenia środowisk[...]

Mikroklimat pomieszczeń - prognozy rozwoju i kierunki badań

Czytaj za darmo! »

Na podstawie opinii szerokiego kręgu autorytetów z zakresu ogrzewnictwa, ciepłownictwa i klimatyzacji przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju dziedziny oraz niezbędne, szczegółowe potrzeby działań i badań. 50-LECIE Polskiej Akademii Nauk było asumptem do określenia przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, a w tych ramach przez naszą Sekcję Ogrzewnictwa, Ciepłownictwa i Klimaty[...]

Klimat i Energia 2011


  W świetle badań i wypowiedzi wielu uczonych analizowano zagadnienia klimatu na naszym Globie oraz możliwości produkcji energii w aspekcie maksymalnej ochrony środowiska naturalnego.SĄ SZKOŁY naukowe, które w zauważalnym, okresowym ociepleniu na naszym Globie widzą czekające nas w przyszłości ochłodzenie, a nawet kolejną epokę lodowcową. Słodka woda z topniejących lodowców Grenlandii, może bowiem doprowadzić do zmiany cyrkulacji oceanicznej, zahamować Golfstrom i w efekcie spowodować znaczne ochłodzenie w naszej strefie klimatycznej. Mechanizm działania przedstawiany jest następująco: w efekcie występującego wzrostu temperatury większe jest parowanie wód z mórz i oceanów. Powoduje to wzrost opadów, zimą śniegu, którego na naszej półkuli północnej letnie promienie słoneczne nie będą w stanie stopić. Lodowce na północy będą coraz grubsze i zsuwać się będą w kierunku południowym - do nas. Mamy w kraju autorytety zajmujące się profesjonalnie klimatologią i ochroną środowiska, jednak wiarygodne wyniki badań i analiz dotyczące ocieplenia klimatu i ochrony środowiska, nie docierają w sposób rzetelny do powszechnej wiadomości. Są przytłaczane licznymi sensacyjnymi doniesieniami, formułowanymi najczęściej przez ludzi mniej kompetentnych, lecz mieniących się obrońcami środowiska. Ci, przeświadczeni o pełnionej misji ochrony kraju i Globu twierdzą, że obserwowane obecnie ocieplenie klimatu jest na pewno efektem działalności człowieka. Tymczasem, poglądy naukowców są co najmniej niejednoznaczne, co wyrazili licznie podpisując, tzw. Petycję Oregońską [1]. ("Świat nie jest jednomyślny, co do rozwoju zmian klimatycznych i nie należy wydawać kategorycznych sądów o ewolucji ziemskiego klimatu".) Dotychczasowe działania krajowe W naszym kraju brak było dotychczas rzetelnej debaty rządowej na temat ochrony środowiska. W efekcie, w wyniku licznie pojawiających się nieodpowiedzialnych, sensacyjnych informacji i komentarzy w środkach masowego[...]

Mikroklimat pomieszczeń kształtowany drogą płaszczyznowego ogrzewania pośredniego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób kształtowania zdrowego mikroklimatu wnętrz w sposób inny niż dotychczas najczęściej stosowany w pomieszczeniach bytowych, a mianowicie za pomocą pośredniego płaszczyznowego ogrzewania powietrznego. Przeanalizowano pracę układu z zastosowaniem płaszczyznowego ogrzewania powietrznego na potrzeby domów jednorodzinnych, który może być wspomagany łatwo dostępną energią odnawi[...]

 Strona 1  Następna strona »