Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"IRENA GAWEŁ"

Lepiki asfaltowe przeznaczone do stosowania na zimno

Czytaj za darmo! »

Do twardego asfaltu rozcieńczonego mieszaniną ciężkiej benzyny krakingowej z roztworem kauczuku wprowadzono 5-proc. dodatki takich substancji, jak mączka kaolinowa, pył drzewny, spieniona żywica formaldehydowo-mocznikowa, pył skórzany oraz pył gumowy. Stwierdzono, że dodatek żywicy formaldehydowo-mocznikowej, pyłu skórzanego i pyłu gumowego do rozcieńczonego asfaltu spowodował poprawę jego [...]

Sposób otrzymywania asfaltów upłynnionych

Czytaj za darmo! »

Dążono do zmodyfikowania właściwości asfaltu w celu otrzymania produktów nadających się do stosowania na zimno jako masy powłokowe lub lepiki asfaltowe. Przebadano szereg rozpuszczalników, oceniając ich przydatność jako komponentów do wytwarzania asfaltów stosowanych na zimno. Najodpowiedniejszym komponentem okazała się frakcja ciężkiej benzyny krakingowej, której zakres temperatury wrzenia[...]

 Strona 1