Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"BEATA MICHALKIEWICZ"

Parcjalne utlenianie metanu do oksygenatów

Czytaj za darmo! »

Bezpośrednia konwersja metanu do metanolu pozostaje nadal wyzwaniem dla badaczy. Przeprowadzono wiele badań z wykorzystaniem nowych metod i katalizatorów w tej dziedzinie. Nie znalazły one jednak na razie zastosowania przemysłowego. Prezentowany przegląd dotyczy aktualnego stanu badań poświęconych częściowemu utlenianiu metanu do metanolu i formaldehydu ze szczególnym uwzględnieniem otrzy[...]

Bezpośrednia przemiana metanu do metanolu, formaldehydu i kwasów organicznych.

Czytaj za darmo! »

Metan jest najtańszym i najbardziej rozpowszechnionym węglowodorem, ale jego wykorzystanie jako surowca dla przemysłu chemicznego jest ograniczone. Procesy katalityczne zachodzące na powierzchni, a także procesy rodnikowe często prowadzą do utleniania metanu do ditlenku węgla i wody. Wiele organometalicznych kompleksów w homogenicznych roztworach ulega reakcjom z metanem z niespodziewanie [...]

Nowe katalizatory utleniania metanu w fazie skondensowanej

Czytaj za darmo! »

Metan jest najbardziej rozpowszechnionym, lecz najmniej reaktywnym związkiem z całej rodziny węglowodorów. Od wielu lat poszukuje się nowych sposobów oraz katalizatorów procesu jego konwersji. Dużą selektywność utleniania metanu w układach heterogenicznych wykazują zeolity. Ich duża aktywność katalityczna w tym procesie przypisywana jest domieszkom żelaza dodawanym na etapie preparatyki ze[...]

Utlenianie metanu do formaldehydu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu częściowego utleniania metanu do formaldehydu z zastosowaniem katalizatorów tlenek molibdenu - dwutlenek krzemu. Katalizatory testowano w przepływowym reaktorze ze stałym złożem pod ciśnieniem 1 atm, w temp. 623÷1073 K z zachowaniem stosunku objętościowego metanu do powietrza równego 5,4:1. W temperaturze 784 K otrzymano bardzo dużą (100%) selektywność pro[...]

 Strona 1