Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Z. WILCZKIEWICZ"

Pustynia Błędowska - dawniej, dziś i jutro DOI:10.15199/50.2017.7.2


  1. Geneza Pustyni Błędowskiej i jej zanikanie Największym fenomenem krajobrazowym północno- zachodniej strefy Jury Krakowsko-Częstochowskiej były od praczasów tereny deflacyjne bez wegetacji nazywane terminem geograficznym PUSTYNIA BŁĘDOWSKA [1], [15]. Polska pustynia piaszczysta jest największą w Europie, do niedawna niemal całkowicie zarośniętą. Jest geologicznym zjawiskiem natury sprzed setek milionów lat. Do lat 50. XX wieku była jeszcze największą kontynentalną pustynią w Europie. Obszar pustyni położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. W listopadzie 2007 roku park włączony został w ramach europejskiego programu ramowego do sieci obszarów ochrony krajobrazu NATURA 2000 - Kod Obszaru - PLH-120014 [10], [12]. Ogólna powierzchnia obszaru pustynnego najmłodszych pokładów czwartorzędowych w Małopolsce wynosiła z początkiem XX wieku 32 km2, w tym 33%, czyli około 10,5 km2 czystego, lotnego piasku. Położenie pustyni przedstawiono na mapie - Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (Rys. 1). Pustynia zlokalizowana jest na wschodnim skraju Wyżyny Śląskiej, rozciągając się od części obecnej dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Błędowa, do miejscowości Klucze. Granicę północną stanowi wieś Chechło, natomiast na południu przechodzi w obszar ogromnego terenu leśnego. Rys. 2 przedstawia unikatową, pierwszą polską fotomapę (przedwojenna nazwa fotoplan) pustyni w oryginalnej skali 1:10 000 z roku 1926 [3]. Szczegółowa analiza kartometryczności fotoplanu wykazała, że faktyczna skala po Rys. 1. Zaznaczone prostokątem geograficzne położenie obszaru PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ na wschód od DĄ- BROWY GÓRNICZEJ. Powyżej PARK KRAJOBRAZOWY ORLICH GNIAZD z lokalizacją OSTOI. Skala oryginalna 1:400 000. Sieć obszarów NATURA 2000 (oznaczenia: od PLH-240015 do PLH-240009). Źródło: Google http:// lifezpkws.pl/index.php?option=comcontent&view=category& id=35&lang =pl-PL/ Rys. 2. Fotomapa opracowana ze zd[...]

 Strona 1