Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA RAUBA"

Badanie gotowości do zapłaty za poprawę standardu oczyszczania i odprowadzania ścieków w gminie Śniadowo w województwie podlaskim DOI:


  o oceny społecznego odbioru rozwiązań gospodarki ściekowej w gminie można stosować metodę wyceny warunkowej (ang. Contingent Valuation Method - CVM), wykorzystującą badanie gotowości do zapłaty za dane dobro lub usługę (ang. Willingness To Pay - WTP) [2]. W krajach Unii Europejskiej tę metodę zastosowano po raz pierwszy w trzech gminach położonych na Krecie w Grecji. Badania wykonał zespół pracowników Departamentu Ekonomicznego Uniwersytetu Krety w Rethymno w 2005 r. [1]. Kwestionariusz do badań opracowano w taki sposób, żeby ujawnić gotowość mieszkańców do zapłaty za realizację komunalnych oczyszczalni ścieków w tych gminach. W Polsce tę metodę wykorzystano po raz pierwszy do zbadania gotowości mieszkańców trzech gmin województwa podlaskiego (Miastkowo, Zbójna oraz Dubicze Cerkiewne) do zapłaty za poprawę standardu odprowadzania i oczyszczania ścieków, w ramach projektu polsko-greckiego nt: "Ocena gotowości do zapłaty za oczyszczanie ścieków i zamykanie obiegów wodnych", realizowanego w Politechnice Białostockiej w latach 2006-2009. Z porównania rezultatów badań przeprowadzonych w Polsce i Grecji wynika, że w badanych gminach na Krecie prawie wszyscy ankietowani mieszkańcy (97,5%) wyrazili gotowość do zapłaty za budowę komunalnych oczyszczalni ścieków, podczas gdy w badanych gminach województwa podlaskiego taką gotowość wykazało tylko 47% mieszkańców. Tę różnicę można tłumaczyć tym, że w gminach na Krecie większość społeczeństwa utrzymuje się z turystyki i przywiązuje dużą wagę do poziomu sanitarnego na ich terenie [4]. Celem artykułu jest prezentacja rezultatów badania gotowości do zapłaty przez mieszkańców za poprawę standardu oczyszczania i odprowadzania ścieków w gminie Śniadowo. Do poznania opinii mieszkańców w kwestii sposobów oczyszczania ścieków posłużono się metodą wyceny warunkowej (CVM), wykorzystującą badanie gotowości do zapłaty (WTP). Opinię lokalnej społeczności badano, stosując przygotowa[...]

 Strona 1