Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"W. Grzesiak"

Autonomiczne systemy zasilania rozproszonego oraz komponenty do ich praktycznych realizacji DOI:10.15199/13.2016.8.15


  W artykule dokonano przeglądu prac prowadzonych przez ostatnie kilkanaście lat w Instytucie Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie, związanych z tematyką autonomicznych systemów zasilania rozproszonego zwłaszcza tych bazujących na modułach fotowoltaicznych w tym również hybrydowych. Dokonano przeglądu komponentów opracowanych i produkowanych w Instytucie potrzebnych do ich praktycznych realizacji. Zaprezentowano unikatowy system przeznaczony do modelowania, monitorowania i walidacji projektów hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi i generatorami termoelektrycznymi. Dokonano prezentacji wybranych realizacji praktycznych. Słowa kluczowe: autonomiczne systemy fotowoltaiczne, regulator ładowania, inwertor DC/AC, system zasilania awaryjnego, hybrydowe systemy zasilania, ogniwo paliwowe, termogenerator.Modelowanie, monitorowanie oraz projektowanie autonomicznych instalacji fotowoltaicznych i ich komponentów Autonomiczne instalacje fotowoltaiczne zwane dalej instalacjami PV są coraz częściej wykorzystywane do zasilania mobilnych oraz stacjonarnych stacji monitorowania, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych, zwłaszcza w przypadku, gdy występuje problem z dostępem do sieci energetycznej. Z reguły instalacje te składają się z jednego lub kilku modułów fotowoltaicznych zwanych dalej modułami PV, akumulatora lub baterii akumulatorów, regulatora ładowania, obciążenia oraz jeśli to jest konieczne z przetwornicy DC/AC pozwalającej na uzyskanie możliwości zasilania odbiorników o napięciu znamionowym 230 V lub innym. Typowy schemat blokowy takiej instalacji pokazano na rysunku 1. Od kilkunastu lat Krakowski Oddział Instytutu Technologii Elektronowej zwany dalej ITE O/K specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i badaniach takich instalacji oraz w projektowaniu i produkcji małoseryjnej komponentów niezbędnych do ich praktycznych realizacji. Jednym z ważniejszych komponentów [...]

 Strona 1