Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW GRABIŃSKI"

80 lat zakładów azotowych w Chorzowie.

Czytaj za darmo! »

Zakłady Azotowe w Chorzowie rozpoczęły działalność przemysłową w 1916 r. Decyzja o ich budowie została podjęta w wyniku blokady portów morskich zastosowanej przez państwa ententy po wybuchu I wojny światowej. Blokada ta spowodowała odcięcie dopływu saletry chilijskiej -ważnego w owych czasach surowca strategicznego. W tej sytuacji rząd niemiecki podpisał z bawarskim towarzystwem akcyjnym [...]

Kompozycje benzyny z metanolem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metody komponowania benzyny etylizowanej i bezołowiowej. Określono zależności ciśnień cząstkowych benzyny od zawartości alkoholi C t÷C4 . Omówiono wyniki badań nad wpływem zawartości związków aromatycznych i metanolu na emisję węglowodorów, tlenku węgla i tlenków azotu. ozwój technologii komponowania benzyn przeznaczonych do silników Otta jest stymulowany zaostrzaniem przepisó[...]

Intensyfikacja produkcji metanolu w wyniku wzbogacania gazu syntezowego w dwutlenek węgla DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie instalacji syntezy metanolu w Zakładach Azotowych w Chorzowie wykazano, że wzbogacanie surowców gazowych w dwutlenek węgla (bądź odpadowy gaz o dużej zawartości C 0 2) jest korzystne. Dodawanie dwutlenku węgla do surowców gazowych charakteryzujących się nadmiarem wodoru prowadzi do znacznej oszczędności energii i wydatnego zwiększenia wydajności produkcji metanolu. Wskazano na racjonalność sprzężenia produkcji metanolu z syntezą amoniaku, podczas której otrzymuje się dużą ilość odpadowego dwutlenku węgla. Rola dwutlenku węgla w syntezie metanolu z udziałem katalizatora miedziowo-cynkowego była w ostatnich latach przedmiotem licznych badań na świecie1" 6’. Obecnie panuje przekonanie, że głównym substratem w tym procesie jest właśnie dwutlenek węgla, a nie tlenek węgla, którego obecność jest bardzo korzystna ze względu na warunki termodynamicznej równowagi, i że zasadnicze reakcje są następujące: C 0 2 + 3H2 ^=±CH3OH + H20 , CO + H20 ? = ± C 0 2 + H2. Stosunkowo nieliczni autorzy opowiadający się za mechanizmem bezpośredniej syntezy metanolu z tlenku węgla nie kwestionują jednoczesnego przebiegu reakcji z udziałem dwutlenku węgla. Spotyka się również sugestie, aby syntezę metanolu na skalę przemysłową prowadzić wyłącznie z dwutlenku węgla i wodoru, bez tlenku węgla7,8’. Pracownicy Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach od dłuższego czasu zajmują się badaniami nad kinetyką (mechanizmem) i termodynamiką syntezy metanolu oraz modelowaniem i optymalizacją warunków przemysłowego procesu niskociśnieniowej syntezy metanolu w obecności polskiego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego (TMC) Błasiaka. W wyniku tych badań w pełni potwierdzono hipotezę o bezpośredniej syntezie metanolu wyłącznie z dwutlenku węgla. Celem niniejszej [...]

 Strona 1