Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej HOPFER"

Interdyscyplinarność merytoryczna i intelektualna geodezji i geodetów DOI:


  Szanowni Państwo, Prezentacja, którą Państwu dzisiaj przedstawiam nie jest oczywiście wynikiem dociekań naukowych i rezultatem obserwacji, poddanych "obróbce" matematycznej i logicznej. Chcę Państwu tylko zaprezentować moją wizję - tę z przeszłości i tę na przyszłość - tego, co ja uważam za GEODEZJĘ i jej cechy charakterystyczne. Jest to wynik moich przemyśleń i porównań z innymi zawodami nauczanymi i wykonywanymi w Polsce - i choć nie wiem, jak Państwo to osądzą - myślę, że jest to raczej wynik dość racjonalnego myślenia, niż tylko megalomanii. Rozważania te można zacząć od pytania - ilu nas jest? Moja odpowiedź to - nie wiem ilu, ale na pewno można powiedzieć, że jesteśmy wszędzie. Oczywiście i przede wszystkim jako geodeci - tj. w wykonawstwie szeroko pojętym, w administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie. To jest według mnie oczywiste i nie będę rozwijał tego wątku dalej. Chcę jednak zwrócić Państwu uwagę na wielorakość, różnorodność i multidyscyplinarność tego co robiliśmy, robimy i będziemy zapewne robić w przyszłości. I nie chodzi mi o geodetów - "mistrzów" w innych dziedzinach jak na przykład Redlińskiego w literaturze, Pekowskiego w operze i Cichego jako himalaisty. Są to ludzie o specjalnych i nadzwyczajnych zdolnościach niewynikających z zawodu, a z nich samych. Nie będę też próbował klasyfikować, porządkować czy nawet definiować fragmentów swojego spojrzenia na temat tego wystąpienia, bo i tak byłoby to niepełne i podważalne. Będę się jedynie starał przedstawić Państwu, a pewnie najczęściej tylko przypomnieć, jak obszerną merytoryczną wiedzę prezentują geodeci-mierniczowie i co z tego wynika. I tu jedna próbka systematyzowania, bo albo umiemy tak wiele i sięgamy do tylu sąsiednich lub na[...]

Kataster nieruchomości w Polsce - jest czy go nie ma

Czytaj za darmo! »

W artykule - obok historii powstawania katastru - dokonano zestawienia różnych definicji katastru, jakie obowiązywały w polskim prawodawstwie oraz które zostały wypracowane przez organizacje międzynarodowe. Na tle tych definicji poddano analizie definicję ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) zawartą w ustawie "Prawo geodezyjne i kartograficzne". Artykuł kończy przykład kierunkó[...]

 Strona 1