Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Blaszczyk"

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I÷III kwartał 1998 r.)*

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób. *> Źródło danych: Biuletyn Statystyczny GUS nr 9/1998 r. Tabela 5. Rentowność przemysłu chemikaliów i wyrobów chemicznych w okresie I÷VIII 1998 r. na tle innych działów przemysłu Tabela 2. Re[...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce w 1998 r.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób. Tabela 3. Podstawowe dane dotyczące przemysłu chemikaliów i wyrobów chemicznych w 1998 r. (w cenach bieżących) Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemiczn[...]

 Strona 1