Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BORODZIŃSKI"

Selektywne uwodornienie acetylenu. Analiza wpływu rozkładu stężenia palladu w ziarnach katalizatora

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest analiza w drodze symulacji komputerowej wpływu rozkładu stężenia palladu w ziarnach katalizatora na jego selektywność i aktywność na pierwszej półce reaktora stosowanego w metodzie tail-end dla selektywnego uwodornienia acetylenu. Obliczenia stanowią integralną część badań nad katalizatorami do selektywnego uwodornienia acetylenu i nad optymalizacją warunków ich pracy [...]

Katalizator selektywnego uwodorniania acetylenu w mieszaninie gazów popirolitycznych; ocena w skali laboratoryjnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano katalizator stosowany do oczyszczania z acetylenu gazów (zawierających między innymi etylen i znaczny nadmiar wodoru w stosunku do acetylenu) otrzymanych w procesie pirolizy benzyn. Przedstawiono wyniki laboratoryjnej oceny nowego katalizatora i porównano je z wynikami uzyskanymi w wypadku stosowania handlowego katalizatora przemysłowego. Badania kinetyczne prowadzono metodą przepływową pod ciśnieniem atmosferycznym w szklanym reaktorze bezgradientowym. Wykazano, że nowo opracowany katalizator przewyższa katalizator dotychczas stosowany w przemyśle petrochemicznym zarówno pod względem selektywności, jak i aktywności. Nowy katalizator wdrożono do produkcji w INS w Puławach i zastosowano w procesie selektywnego uwodorniania acetylenu w ZCh "Blachownia". Przyniosło to znaczne efekty związane ze wzrostem wskaźnika uzysku etylenu z pirolizy benzyn. Etylen używany do produkcji polietylenu może zawierać jedynie ślady acetylenu (poniżej 10 ppm obj.). W nowoczesnych procesach produkcyjnych acetylen jest usuwany selektywnie z popirolitycznej mieszaniny gazowej w wyniku katalitycznego uwodorniania do etylenu i etanu, przy czym w tym wypadku następuje tylko nieznaczne uwodornienie etylenu. Stosowane są dwie metody usuwania acetylenu, o przyjętych zwyczajowo nazwach angielskich front-end i tail-end1,2\ różniące się składem mieszaniny gazowej, zwłaszcza zawartością wodoru. W pierwszej metodzie uwodornianie prowadzi się przy dużym nadmiarze wodoru w stosunku do acetylenu, w drugiej - przy niewielkim nadmiarze wodoru. Właściwości katalizatorów muszą być dostosowane do specyfiki procesów. W przemyśle proces uwodornienia acetylenu metodą front-end prowadzi się w zakresie temperatury 40-M00°C, ciśnienia 0,5 4 MPa i szybkości objętościowej 5000^ 12 000 l/h. Mieszanina wyjściowa zawiera 10-^40% obj. etylenu, 0,[...]

 Strona 1