Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz OLENIACZ"

Dokładność pomiaru RTN-GNSS w różnych warunkach pomiarowych DOI:10.15199/50.2018.1.3


  Sieciowe pomiary kinematyczne RTN są obecnie jednym z najszybszych sposobów prowadzenia pomiarów geodezyjnych, uzyskanie współrzędnych punktów możliwe jest bezpośrednio w terenie nawet w ułamku sekundy [8], właściwie w czasie rzeczywistym. Podstawowym ograniczeniem satelitarnych metod pozycjonowania jest jednak konieczność zapewnienia antenie odbiornika dostępu do otwartego horyzontu, bez przesłon spowodowanych przeszkodami terenowymi (budynki, drzewa itp.). Występowanie zasłon terenowych na punktach pomiarowych wpływa na pogorszenie dokładności i wiarygodności pomiarów GNSS [1, 3 - 5]. Dostępne obecnie geodezyjne odbiorniki GNSS są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, dzięki czemu mogą wyznaczać pozycję nawet w trudnych warunkach obserwacyjnych. Problemem pozostaje jednak wiarygodność takiego wyznaczenia pozycji [5, 8]. Celem niniejszej publikacji jest próba oszacowania rzeczywistej dokładności pomiaru sieciowego RTN GNSS w warunkach powszechnie występujących w wykonawstwie geodezyjnym w odniesieniu od sytuacji terenowej na stanowisku, wykorzystanego systemu nawigacji satelitarnej oraz czasu trwania pomiaru. Do badań wykorzystano dwa odbiorniki GNSS, jeden producenta o ugruntowanej pozycji na rynku, drugi stanowiący stosunkowo nową ofertę. 2. Warunki i przebieg testu Przeprowadzone w ramach badań pomiary zostały wykonane na sześciu punktach zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Trzy spośród nich, oznaczone literami A, B, C zostały zamarkowane w miejscach o otwartym hory[...]

 Strona 1