Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ HEINRICH"

Wpływ cyny na aktywność, właściwości sorpcyjne i podatność na zatrucie siarką katalizatorów Pt-Sn/Al2O3

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność 2-proc. katalizatorów Pt/Al2O3 o różnej zawartości cyny (0,1÷8%) w reakcji konwersji n-heksanu i cykloheksanu. Określono właściwości sorpcyjne tych katalizatorów względem tlenu i wodoru. Badania wykonano w obecności wodoru w warunkach przepływowych pod normalnym ciśnieniem. Największą aktywność wykazuje katalizator o składzie 2% Pt-2% Sn/Al2O3. W próbkach zawierających w f[...]

Zastosowanie SnO2 do detekcji węglowodorów C1÷C6

Czytaj za darmo! »

Badano zmiany oporu elektrycznego spieku SnO2 w obecności różnych węglowodorów Cγ÷C6 w celu oceny możliwości wykorzystania SnO2 jak detektora tych węglowodorów. Stwierdzono, że w zakresie stosowanej temperatury (473÷773 K) wielkość zmian oporu elektrycznego zależy od rodzaju węglowodoru: rośnie, gdy wzrasta liczba atomów węgla w cząsteczce i maleje, gdy w cząsteczce są obecne podwójne [...]

 Strona 1