Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kubski"

Pompy grzejne a zasoby energii odnawialnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zasady i szczegóły klasyfikacji różnych postaci energii. Wskazano na istotną różnicę między pojęciem zasobu energii odnawialnej a źródłem tej energii. Na tym tle wykazano, dlaczego pompa grzejna nie może być zaliczana do odnawialnych źródeł energii, chociaż zwykle pobiera energię z zasobów odnawialnych. Wreszcie przedstawiono możliwości wykorzystania geoenergii, w tym i za [...]

Podstawy prawne oceny energetycznej budynków

Czytaj za darmo! »

Implementacja Unijnej Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie wprowadzenia oceny energetycznej budynków, wymusiła w krajowym ustawodawstwie szereg zmian legislacyjnych, począwszy od znowelizowanej ustawy - Prawo Budowlane, dokonanej przez Sejm jeszcze w 2007 r., przez stosowne rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, wydane przez ministra infrastruktury w listopadzie 2008 r. Dokonano przeglądu wskazanych aktów prawnych, ze szczegółowym omówieniem tych treści, które dotyczą oceny energetycznej budynków oraz świadectwa jego charakterystyki energetycznej. OBECNYM postulatem społecznym, szczególnie w warunkach zrównoważonego rozwoju kraju, jest konieczność oszczędzania energii, gdyż nie tylko chroni istniejące zasoby paliw, ale też przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia ś[...]

Dyrektywa o wspieraniu odnawialnych źródeł energii

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu istotnych treści dyrektywy, poczynając od jej preambuły, przez podanie ogólnej charakterystyki, a także szczególnie treści ważniejszych artykułów oraz kończąc na omówieniu jej załączników. Wskazano także najważniejsze definicje dotyczące poszczególnych źródeł energii odnawialnej. Wywołano problematykę efektywności energetycznej stosowania pomp grzejnych. NA ŁAMACH Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (z datą 05.06.2009 r.) ukazała się nowa ważna Dyrektywa [1] Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. (tzn. sporządzona w Strasburgu 23 kwietnia 2009 r.) w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. A zatem, obecnie wskazana dyrektywa nabrała już m[...]

 Strona 1  Następna strona »