Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz PRZYBYLIŃSKI and Jarosław KARWACKI"

Electrohydrodynamic technique of condensation enhancement DOI:10.15199/48.2016.08.25

Czytaj za darmo! »

This paper concentrates on condensation heat transfer augmentation by means of active condensate drainage in strong electric field. The electrohydrodynamic (EHD) technique is suitable for dielectric media used in refrigeration, ORC cycles and heat pump devices. In presented experiment, a condenser with condensation on the outer surfaces of horizontal tubes was investigated. The electric field was generated between each tube and two rods placed externally. The electric field influences the draining of the liquid (condensate) film from the tubes surface. Presented in this paper experimental research of a tubes bundle with a rod electrode for each tube have not been published in the literature so far. Streszczenie. Niniejsza praca skupia się na intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji, poprzez poprawę spływu skroplin wskutek przyłożenia silnego pola elektrycznego. Taka elektrohydrodynamiczna (EHD) metoda jest odpowiednia dla dielektrycznych czynników roboczych stosowanych w chłodnictwie, obiegach ORC i w pompach ciepła. W omawianym eksperymencie badano kondensację na zewnętrznych powierzchniach pęczka poziomych rur, wchodzących w skład skraplacza. Pole elektryczne przykładano pomiędzy każdą z rur a parą elektrod prętowych, umieszczonych w pobliżu zewnętrznej powierzchni rury. Pole elektryczne wpływa na spływ filmu cieczy (kondensatu) tworzącego się na powierzchni rury. Zaprezentowane w pracy wyniki eksperymentalne dla pęczka rur, z elektrodami prętowymi przy każdej z nich, są unikalne i nie były dotychczas publikowane. Intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji Keywords: electrohydrodynamics, condenser, heat transfer enhancement. Słowa kluczowe: elektrodynamika, skraplacz, intensyfikacja wymiany ciepła. Introduction For the majority of working fluids used in refrigeration or air conditioning apparatus, heat pumps and nonconventional thermal power plants (ORC cycles) as well as for heat transfer fluids in hea[...]

 Strona 1