Wyniki 1-10 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"Cezary A. Pieńkowski"

Efekty kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Łomży

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono efekty kompleksowej termomodernizacji mieszkalnych budynków wielorodzinnych o łącznej kubaturze 3 332 930 m3 użytkowanych na terenie miasta Łomży. Zarządcami budynków są trzy spółdzielnie mieszkaniowe i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Termomodernizacyjne działania zarządców została spowodowana wprowadzeniem wolnego rynku, uwolnieniem urzędo[...]

Trudności w zwiększaniu stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Czytaj za darmo! »

OBECNIE, we Wspólnocie Europejskiej możliwy potencjał odnawialnych źródeł energii nie jest w pełni wykorzystany. Wspólnota Europejska uznaje potrzebę wspierania odnawialnych źródeł energii elektrycznej za sprawę priorytetową, zwłaszcza, że jej wykorzystanie wpływa korzystnie na stan środowiska i przyczynia się do trwałego rozwoju. Ponadto, może tworzyć lokalne zatrudnienie i pozytywnie w[...]

Konwersja kotła parowego na kocioł fluidalny zasilany biomasą

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono modernizację kotła parowego opalanego miałem węglowym, na kocioł fluidalny zasilany biomasą w Elektrociepłowni Białystok SA. Właściciel i dyrektorzy EC Białystok zdecydowali się na takie rozwiązanie, gdyż jest ono o wiele tańsze od likwidacji istniejącego kotła i budowy nowego zasilanego biomasą. Opis modernizacji Wostatnich kilku latach powstały nowe obiekty do spalania p[...]

 Strona 1  Następna strona »