Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ADAM GAWEŁCZYK"

Wykorzystanie technik skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania do projektowania technologii wytwarzania wyrobów tłoczonych do silnika lotniczego ze stopów typu Inconel

Czytaj za darmo! »

W pracy przestawiono wykorzystanie technik skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania w procesie opracowywania technologii wytwarzania wyrobu tłoczonego, stosowanego w silniku lotniczym - dyfuzora rurkowego. Techniki szybkiego prototypowania umożliwiają wytworzenie modeli wyrobów w sposób przyrostowy, na podstawie ich odwzorowania i zapisu w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Analizowany dyfuzor rurkowy, wytworzony przy zastosowaniu dotychczasowej technologii wytwarzania, poddano procesowi digitalizacji. Uzyskany w ten sposób wirtualny model gotowego wyrobu odwzorowano, celem zweryfikowania wymiarów uzyskanych ze skanowania z wymiarami rzeczywistymi. Model wirtualny odwzorowano techniką druku przestrzennego. Tą samą techniką wykonywano prototypy w poszczególnych etapach projektowania. Modele - prototypy posłużyły zarówno do weryfikacji cech geometrycznych zaprojektowanych narzędzi, jak również do wizualizacji rezultatów otrzymanych w wyniku symulacji numerycznych (MES). Obecnie dyfuzor rurkowy jest produkowany z dwóch tłoczonych połówek, łączonych poprzez spawanie w jeden element. Zaproponowano modyfikację technologii wytwarzania dyfuzora polegającą na zwijaniu półwyrobu w postaci arkusza blachy, spawaniu i gięciu w matrycach. The use of 3D scanning and rapid prototyping techniques for obtaining jet engine pressed element production technology - a tubular diffuser, is presented in this paper. The techniques of rapid prototyping allow making models incrementally, on the basis of models record created in three-dimensional space (3D). The chosen element has been digitalized and made by three-dimensional printing. Tubular diffuser followed up common processing technology has been applied for digitalization. A prototype made by three-dimensional printing was taken to obtain geometry in comparison of scanning results and real geometry of the examined element. The same technology (3D Printing) was executed in getting prototypes of each sta[...]

 Strona 1